Chọn theo tiêu chí:

Sắp xếp theo

Cầu Đấu Mạch Dòng

Cầu đấu dây hay còn được gọi là cầu đấu mạch dòng. Đây là mọt loại thiết bị để kết nối dây điện với các thiết bị điều khiển, hoặc tải. Giúp nối liền mạch điện trong tủ bảng điện, hệ thống điện dân dụng và điện trong sản xuất công nghiệp.