Chọn theo tiêu chí:

Sắp xếp theo

Hộp Đấu Nối Cáp 1 Cực

Hộp đấu cáp linkwell, wonke… là sản phẩm phụ kiện tủ bảng điện.Dùng cho các tủ điện trung và hạ thế, có chức năng đấu nối các dây dẫn trong tủ bảng điện.Phục vụ trong lĩnh vực điện công nghiệp.